Alle spejderaktiviteter hos Skovtrop er indstillet, første møde ligger efter påske pga. Coronavirus.